Komisariat Policji Warszawa Białołęka

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Białołęka

podinspektor Witold Kielak

Podinspektor Witold Kielak urodził się 16 listopada 1971 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej - kierunek Zarządzanie Jakością oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. jako dzielnicowy w IX Komisariacie Policji Warszawa Wola. W latach 1995 -1999 r. pełnił obowiązki Kierownika Referatu Dzielnicowych ww. jednostki. W 1999 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Koło.

Od lipca 1999 r. pełnił służbę w Komisariacie Policji Warszawa Białołęka, na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji, natomiast we wrześniu 2004 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta ds. Prewencji w wymienionej jednostce.

Od kwietnia 2006 r. do września 2007 r. realizował zadania na stanowisku Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Od 2007 r. był związany ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Od listopada 2014 r. do lipca 2017 r. wykonywał obowiążki na stanowisku Kierownika Sekcji Operacji Policyjnych SSK KSP.

W sierpniu 2017. powierzono mu obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. W dniu 6 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.