Wywiadowczo-Patrolowy

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

Data publikacji 08.04.2016

     
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 22 603-81-17, faks. 22 603-81-37
tel. dyżurny: 22 603-75-55
faks. 22 603-72-37

Naczelnik
kom. Paweł Koliński
 
 
Zastępca Naczelnika
 kom. Dominik Kosiński


 

Kierownicy Ogniw: (22) 603-82-65