Wydział Prewencji - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Wydział Prewencji

Data publikacji 31.05.2019


03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-81-17, faks. 47 723-81-37
faks. 47 723-72-37

 p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji
kom. Mariusz Skiba
 
p.o.  Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji
 
podkom. Artur Rączkowski
 
 


 
 

Komórki organizacyjne:

I Rewir Dzielnicowych 22 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25
II Rewir Dzielnicowych 22 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25
Referat ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych 47 723-84-31 
Zespół ds. Prewencji Kryminalnej 47 723-81-94