Wydział Prewencji - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Wydział Prewencji

Data publikacji 29.07.2016


03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 22 603-81-17, faks. 22 603-81-37
tel. dyżurny: 22 603-75-55
faks. 22 603-72-37

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Maciej Makoś
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
 
kom. Mariusz Skiba
 
 


 
 

Komórki organizacyjne:

I Rewir Dzielnicowych (22) 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25
II Rewir Dzielnicowych (22) 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25
Referat ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych (22) 603-84-31 
Zespół ds. Prewencji Kryminalnej (22) 603-81-94