Wydział Organizacji Służby

Data publikacji 08.04.2016

 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 22 603-81-17, fax. 22 603-81-37
tel. dyżurny: 22 603-75-55
faks: 22 603-72-37
 

Naczelnik Wydziału Organizacji Służby

kom. Robert Ochocki
 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Służby
 
podkom. Paweł Kucharek
 


Komórki organizacyjne:

Oficer Dyżurny  22 603-75-56, fax. 22 603-72-37
Zespół Ochronny 22 603-81-11
Zespół Operacji Policyjnych 22 603-85-65
Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pozwoleń na Broń 22 603-82-73