Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy

Data publikacji 09.05.2019

 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-75-30
faks: 47 723-75-31
 

p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 
 nadkom. Łukasz Pirański 

 
 
 
 
 

Komórki organizacyjne:

Zespół I    47 723-85-43
Zespół II   47 723-85-05
Zespół III  47 723-82-26