Wydział Nieletnich i Patologii

Wydział do spraw Nieletnich i Patologii

Data publikacji 16.06.2016

 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
Tel. (22) 603-84-74; 603-84-28
Fax. (22) 603-72-31
Tel. dyżurny: 22 603-75-55

 

Naczelnik Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii

asp. sztab. Robert Żebrowski