Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 01.06.2017

 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat:47 723-84-83
faks: 47 723-87-03
  
 
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

podkom. Sławomir Skiepko
 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 
kom. Cezary Piekut
 
 
 

Komórki organizacyjne:


Referat I 47 723-81-05
Referat II 47 723-83-16
Referat III 47 723-81-90
Rejestr Śledztw i Dochodzeń 47 723-84-07
Referat Techniki Kryminalistycznej 47 723-80-90
Zespół Statystyki Kryminalnej 47 723-61-36