Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 22 603-81-53
faks: 22 603-84-63
  
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  nadkom. Tadeusz Cichoński
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  kom. Maciej Niewiński
 
 

Komórki organizacyjne:


Zespół I 22 603-84-92
Zespół II 22 603-82-01
Zespół III 22 603-79-88