Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Data publikacji 03.06.2019

 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-81-53
faks: 47 723-84-63
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  kom. Łukasz Makoś
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  kom. Andrzej Stefańczuk
 
 

Komórki organizacyjne:


Zespół I 47 723-84-92
Zespół II 47 723-82-01
Zespół III 47 723-79-88