Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 05.08.2019
 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-74-66
faks: 47 723-83-01

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 
kom. Robert Giemza

Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 
 


Komórki organizacyjne:

Referat I  47 723-82-36
Referat II 47 723-66-43