Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 08.04.2016

 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 22 603-74-66
faks: 22 603-83-01

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 
kom. Robert Giemza

Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
nadkom. Dorota Żebrowska
 


Komórki organizacyjne:

Referat I  22 603-66-43
Referat II 22 603-82-36