Praga Północ - Wykaz ulic - Nasi dzielnicowi - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Nasi dzielnicowi

Praga Północ - Wykaz ulic

p.o. Kierownik Rewiru Dzielnicowych I asp. sztab. Piotr Łapa, siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 22 698-04-26, 600-997-062, p.o. Kierownik Rewiru Dzielnicowych II asp.sztab. Piotr Błaszczuk, siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 22 698-04-26, 600-997-023.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I asp. sztab. Piotr Łapa, siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 22 698-04-26, 600-997-062

 

 

 

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych II asp. sztab. Piotr Błaszczuk, siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 22 698-04-26, 600-997-023

 

 

 

11-go Listopada 4 - 14 Ratuszowa Jadowska cała
11-go Listopada 7 i 18 - 42A od Inżynierskiej Jagiellońska od nr 2 - 22 (str. parz)
11-go Listopada 13 - 17/19 do 11-Listopada Jagiellońska 26 - 38 (str. parz.)
11-go Listopada 44 - 68 strona parzysta Jagiellońska nr 17 - 27
Al. Solidarności Rondo Starzyńskiego całe Jagiellońska 1 - 15
od Inżynierskiej Równa cała Jasińskiego cała

do Rzeszotarskiej (str. parzysta)

Al. Solidarności 67 od Sierakowskiego do ul. Panieńskiej - str. niep.)

Skoczylasa 8-10/12
Skoczylasa 9
Skoczylasa 13-15 i 10a-10/12
Kawęczyńska 9-23/25 i 2 - 36

Al. Solidarności  od Targowej do Kosmowskiej (str. nieparzysta)

Aleja Solidarności nr 15-17

Skwer Żurawskiego cały  
Al. Solidarności Środkowa nr 1-3a i 2/4 - 8 Kawęczyńska 37 - 79 i od ul. Otwockiej do nr 64
od Targowej Stalowa 1 - 29  
do Inżynierskiej Stalowa Kępna nr 2 - 8 i nr 9 - 17
strona parzysta 21 - 29 i 16A - 28/30 Kępna od Targowej do Bazaru Różyckiego
Al. Solidarności 52 Stalowa 2 - 20/22 (str. parzysta)  
Al. Solidarności Stalowa 33 - 77  
od wiaduktu Stalowa 26 - 60/64 (str. parzysta) Kępna 2B od ul. Wrzesińskiej do Jagiellońskiej (obie strony)
do Czynszowej Starzyńskiego  

strona parzysta
Al. Solidarności od wiaduktu do ul. Rzeszotarskiej (str. parzysta)

Al. Solidarności od ul. Wiosennej do wiaduktu kolejowego
(str. nieparzysta)

od Ronda Starzyńskiego  
Borowskiego cała do Wisły  
Brechta 3 - 9 Starzyńskiego 10 - 12 Kijowska 22
Brechta 13 - 17A (str. nieparzysta) Starzyńskiego 3 Kijowska nr 5 - 11 i nr 18
Brechta 8 - 16 (str. parzysta) Stolarska cała do Al.Tysiąclecia (str. parzysta)
Bródnowska cała Strzelecka 2 - 8 Kijowska 3 od Targowej do Brzeskiej
Budzyńskiej-Tylickiej cała Strzelecka 1 - 7/9 (str. nieparzysta) i nr 8 - 14A
Burdzińskiego cała Strzelecka  
Cyryla i Metodego 1 11/13 - 33 i 10 - 48A Kłopotowskiego nr 15 - 35
Cyryla i Metodego 2 i 4 Szanajcy 3 - 17/19 Kłopotowskiego od nr 1 - 11 i od nr 3 - 30
Czynszowa 1 - 5 Szanajcy 6 - 14  
Czynszowa 4 - 6 Szanajcy 16 - 20A Kłopotowskiego nr 28 - 38
Darwina cała Szernera cała Korsaka nr 1 - 7 (obie strony)
Borysa Sawinkowa 2 - 6 (obie strony) Szwedzka 1 - 9 i 2/4  
Borysa Sawinkowa 8 - 14 (str. parzysta) Szwedzka 11 - 29 i 6 Krowia cała
Borysa Sawinkowa 5 - 9 Szwedzka 33 - 37 i 20 Łochowska 34- 58 (str. parzysta)
Gersona cała Szymanowskiego cała Łochowska 1/29 - 61
Golędzinowska cała Środkowa 1 - 3a i 2/4 - 8 Łochowska 13 - 17 i 8 - 12
Groszkowskiego 5 Środkowa 12 - 20 Łomżyńska cała
Groszkowskiego od Stalowejdo Kowieńskiej Mackiewicza cała
od Brechta (strona parzysta) Marcinkowskieg cała
do Ratuszowej Środkowa 7 - 25 (str. nieparzysta) Markowska nr 18 i 18A
obie strony Środkowa 30 - 32 (str. parzysta) Markowska 15 - 19 (str. nieparz.)
Harnasie cała Targowa 81 - 85 Markowska nr 6 - 16
Inżynierska 1 - 11 Targowa Michałowska cała
Inżynierska 4 - 10 od Al. Solidarności Nieporęcka cała
Inżynierska strona parzysta do ul.Cyryla i Metodego Nowa cała
Jagiellońska strona nieparzysta Objazdowa cała
29 - 79 i 40 oraz70 - 88 Targowa 74 - 86 Okrzei 33 - 35 (str. nieparzysta)
Jagiellońska 42 - 46 Jagiellońska 50-54 od Al.Solidarności Okrzei 1 - 29 i 2/4 - 26
Jagiellońska 56 - 60 do Ratuszowej Okrzei 28 - 34 (str. parzysta)
Jagiellońska 58 - 66A strona parzysta Olszowa cała
Kameralna cała Wileńska 3 - 13 i 2/4 Otwocka nr 1 i od nr 10 - 12
Kamienna cała od Targowej Otwocka 3 - 9, nr 14
Konopacka do Inżynierskiej Panieńska (strona parzysta)
strona parzysta 2-8 obie strony Panieńska od nr 1A - 9
Konopacka 3/5 - 7 Wileńska 19 - 37/39 i 6 - 12 Plac Weteranów 1863 r. (cały)
Konopacka 15 - 21 i 12 - 20 Wileńska 43-69 i 14-18 Podlaska cała
Rzeszotarskiej Wileńska 55 - 69,
14-16, 43-47
Radzymińska 2 - 36/38/40
strona nieparzysta od Czynszowej Radzymińska nr 29 - 37
Rzeszotarskiej do Szwedzkiej Radzymińska 43 - 65 i 54 - 82
strona parzysta obie strony Siedlecka 1/15 i 16/24
Kotsisa cała Witkiewicza cała Siedlecka 17B - 47 i 26 - 62
Kowelska cała Wybrzeże Helskie 1/5 Sierakowskiego 7 i 4
Kowieńska 2 - 4 od mostu Śląsko-Dąbrowskiego Sierakowskiego 9
Kowieńska 8 - 22 do mostu Gdańskiego Sokola cała
Kowieńska 5 - 29 (str. nieparzysta) obie strony Sprzeczna cała
Letnia cała Zaokopowa cała

Śnieżna (strona nieparzysta)

Śnieżna 3

Lęborska cała   Śnieżna 4 (strona parzysta)
Linneusza cała   Tarchomińska cała
Lisieckiego K. „Dziadka”   Targowa 59 - 73 (str. nieparzysta)
cała piesza aleja    
Parku Praskiego   Targowa 18 - 70 (str. parzysta)
Łukasińskiego cała   Targowa 11/13 - 57 (str. nieparz.)
Mała cała   Wieczorkiewicza cała
Młota cała   Wiosenna 1 - 9 i 2 (od Tarchomińskiej do Grodzieńskiej - strona parzysta)
Modlińska 2 obie strony Al. Solidarności 15 doWiosennej (strona nieparzysta)  
Namysłowska 1 Al. Solidarności 49 - 61(str. niep.)  
Namysłowska   Wiosenna od ul. Grodzieńskiej do Al. Solidarności (str. parz.)
3 - 13 i 2 - 10    
Namysłowska 19 (od ul. Szanajcy do Starzyńskiegpo - strona nieparzysta)    
  Al. Tysiąclecia 151  
  Białostocka 7 - 55 i 26/34 - 48 Wojnicka cała
  Białostocka nr 1 - 5 i 4 - 24 Wołomińska nr 54 - 56
Nusbauma cała Blaszana cała Wołomińska nr 5 - 19 i 12/18 - 24
Park Praski cały Boruty 2 - 2A  
Plac Hallera nr 3 do 9 w tym skwer Brzeska 3 - 29/31 Wrzesińska cała
  Brzeska 4 - 20 Wybrzeże Szczecińskie od Kłopotowskiego do Al. Solidarności
Plac Hallera Brzeska 2 i 2A Wybrzeże Szczecińskie od mostu średnicowego do ul. Kłopotowskiego
4 - 10 w tym skwer Brzeska od ul. Ząbkowskiej dp ul. Białostockiej (obie strony)  
Platerówek 1 - 13    

Ratuszowa 1/3 - 5A i 2 - 6
Ratuszowa 7/9 - 13

Ratuszkowa 8A - 12

   
Ratuszowa 17/19    
Ratuszowa Dębowa cała Zachariasza cała
od Namysłowskiej Floriańska cała Zamoyskiego 25 - 31 (str. nieparz.)
do 11-Listopada Folwarczna cała Zamoyskiego 15 i nr 2 - 4
strona nieparzysta Grajewska 17 - 23 (str. nieparz.) Ząbkowska 3 - 23/25
Ratuszowa Grajewska nr 2 - 10, nr 3 - 15 Ząbkowska 27/31 - 41 (str. nieparz)
od Targowej Grodzieńska 31/33 - 65 i 46 Ząbkowska 2 - 16 (str. parzysta)
do Inżynierskiej Grodzieńska 20-26, 15/17-21/29 Ząbkowska 18 - 54 (str. parzysta)
strona parzysta