Kierownictwo

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI

młodszy inpektor Sylwester Winek

Młodszy inspektor Sylwester Winek urodził się 20 grudnia 1967 r. w Garwolinie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o kierunku nauczycielskim, specjalizacja trenerska z piłki nożnej. Posiada uprawnienia instruktora pływania, narciarstwa i lekkiej atletyki. Od 1997 r. jest reprezentantem Komendy Stołecznej Policji w piłce nożnej.

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, w Wydziale Prewencji. Od 1997 r. pracował w Zespole Dzielnicowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII. Od 1 kwietnia 1999 r., przez kolejne 3 lata związany był z Komisariatem Policji w Rembertowie, gdzie pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym oraz Referacie Prewencji. W styczniu 2002 r. objął stanowisko Kierownika Referatu Kryminalnego.

11 lat związany był z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII. Od grudnia 2003 r. pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym, następnie w Zespole Kontroli, od 01 sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko eksperta Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego.

Od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. oddelegowany do pełnienia służby na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI. Z dniem 1 października 2017 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem ,,Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym" Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, ,,Medalem XXV-lecia NSZZ P" oraz Srebrną Odznaką Sprawności Fizycznej.