Kierownictwo

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI

nadkomisarz Tomasz Tabor

Nadkomisarz Tomasz Tabor urodził się 1 marca 1977 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1997 r. w Komisariacie Policji Warszawa Targówek, gdzie do końca 1999 r. zwiazany był z pionem prewencji. Następnie służył w Sekcji Dochodzeniowo - Śledczej, a od 1 kwietnia 2002 r. w Sekcji Kryminalnej.  Tam po trzech latach awansował na kierownika Referatu, a w październiku 2007 r. na stanowisko Naczelnika. 

W listopadzie 2014 r. objął stanisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.

15 kwietnia 2016 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek, a od 8 czerwca 2017 r. na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

We wrześniu 2020 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.

Odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.