Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI

młodszy inspektor Zenon Maćkowiak

Młodszy inspektor Zenon Maćkowiak urodził się 1 grudnia 1971 r. w Wołominie. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego.

Wstąpił do Policji w 1991 r. i rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Przez kolejne 7 lat związany był z pionem prewencji. Od 2001 roku pracował w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Od 2004 roku obejmował stanowisko Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji; od 2006 roku - Naczelnika Sekcji Sztab Policji.

1 września 2006 r. rozpoczął służbę w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP.

Od 1 stycznia 2008 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu, 17 grudnia 2009 roku powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu.

15 stycznia 2012 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji Służby w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.

12 paźdzernika 2012 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP.

Od czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI. 1 października 2017 r. powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI. 

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.