Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka na spotkaniu z młodzieżą

Data publikacji 14.02.2020

Policjantka z prewencji kryminalnej komendy na Pradze Północ spotkała się z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków". Młodszy aspirant Dominika Dąbrowska na zajęciach mówiła o szkodliwych dla zdrowia i życia dopalaczach i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie oprócz tego, że dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą czyhać na nich w sieci, otrzymali również szereg rad i wskazówek na temat tego, co należy robić, aby być bezpiecznym w internecie.

Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" młodszy aspirant Dominika Dąbrowska z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przeprowadziła pogadankę z młodzieżą, w trakcie której ostrzegła przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia dopalaczami i narkotykami. Policjantka omówiła zagrożenia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz o skutkach zdrowotnych i społecznych. Przypomniała o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt z środkami odurzającymi.

Druga część spotkania poświęcona była zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie zagrożenia w internecie mogą być narażeni, a także tego, co należy robić, aby nie stać się ofiarą internetowych oszustów i przestępców. Policjantka zaleciła również, aby być bardzo ostrożnym w kontaktach z osobami nieznajomymi, które piszą do nas na portalach społecznościowych. Uczuliła, aby niezwłoczne powiadomiać opiekunów, nauczycieli lub Policję o wszelkich próbach nawiązywania kontaktu przez osoby, które mogłyby zagrażać ich bezpieczeństwu.

Młodszy aspirant Dominika Dąbrowska wyjaśniła, na czym polega hejt. Przypominała, że obrażanie, nękanie i dręczenie innych w sieci jest czynem zabronionym. Zwróciła też uwagę, aby korzystać z internetu w sposób kulturalny i z poszanowaniem dla innych jego użytkowników.

W ramach podziękowania od uczniów, policjantka otrzymała figurkę wykonaną na drukarce 3D.

is