Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste pożegnanie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI młodszego inspektora Pawła Winka i odprawa kadry kierowniczej północnopraskiej komendy

Data publikacji 11.02.2020

Po 28 latach służby na zasłużoną emeryturę przeszedł młodszy inspektor Paweł Winek, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI. W dniu wczorajszym Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Zastępcy Komendanta Rejonowego, policjanci, pracownicy oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali komendanta, który związany był z północnopraską komendą od 1992 roku, kiedy dopiero zaczynał swoją przygodę z Policją. Tego samego dnia przywitaliśmy młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego, któremu zostały powierzone obowiązki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, wcześniej odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej podsumowująca rok 2019.

W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI odbyła się uroczystość  pożegnania młodszego inspektora Pawła Winka. To szczególne wydarzenie zgromadziło policjantów, pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości, którzy chcieli podziękować Komendantowi za długoletnią współpracę oraz przywitać nowego Komendanta, kóremu zostały powierzone obowiązki-młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego. Podczas spotkania obecny był również Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Marek Chodakowski, który podziękował dotychczasowemu komendantowi za współpracę i przywitał młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego.

Ostatni dzień służby młodszy inspektor Paweł Winek zakończył jednak odprawą roczną z kadrą kierowniczą, podczas której omówił pracę policjanów w 2019 roku jak również priorytety Komendanta Głównego Policji na rok 2020. Wspomniał o nowych wyzwaniach jakie czekają policjantów oraz wyróżnił Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI nadkomisarza Macieja Makosia.

Komendant podziękował wszystkim za lata spędzone w północnopraskiej komendzie, wyrażając przy tym wiele ciepłych słów na temat miejsca, w którym pełnił służbę oraz policjantów i pracowników cywilnych, z którymi przyszło mu współpracować. Należy nadmienić, iż młodszy inspektor Paweł Winek w listopadzie 2016 roku został mianowany na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, a jego początki służby zaczęły się właśniej w tejże jednostce w 1992 roku.

Funkcjonariusze, pracownicy komendy i goście serdecznie powitali młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego, który pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Komandant wcześniej był związany z północnopraską komendą, zaczynając od wydziału kryminalnego oraz pełniąc m.in. obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek.

Na zakończenie uroczystości I Zastępca Komendanta, młodszy inspekor Zenon Maćkowiak wręczył Komendantowi pamiątkową rycinę.

Dotychczasowemu Komendantowi życzymy spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem. Niech zasłużona emerytura będzie czasem dla rodzinny oraz okazją do realizowania  pasji, natomiast nowemu Komendantowi mnóstwa satysfakcji i sukcesów.

is