Niebieskie wtorki wolne od przemocy - Aktualności - KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niebieskie wtorki wolne od przemocy

,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy" to wspólna inicjatywa dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Targówek. W każdy wtorek w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15 odbywa się dyżur skierowany do osób, które doznają przemocy domowej. Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Od wielu lat w dzielnicy Targówek funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wspólną inicjatywą dzielnicowych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego jest cykl spotkań pod hasłem: ,,Niebieskie wtorki wolne od przemocy" poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W każdy wtorek w godzinach od 10.00-13.00 w Rewirze Dzielnicowych KP Targówek przy ul. Motyckiej 15 odbywają się dyżury dzielnicowego i przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkania te skierowane są do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. Zainteresowani uzyskają informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

po