Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców ,,zielonej" Białołęki

Policjanci z warszawskiej Białołęki prowadzą punkt konsultacyjny dla mieszkańców wschodniej części dzielnicy. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. realizację założeń programu "Dzielnicowy bliżej nas" poprzez ułatwienie kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi w ich rejonie zamieszkania. W ramach dyżuru funkcjonariusze udzielają porad w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, odnotowują informacje dot. zagrożeń, czynów zabronionych, a także udzielają pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Punkt konsultacyjny czynny jest we wtorek, w godzinach 16.00-18.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Mając na uwadze bieżące potrzeby mieszkańców ,,zielonej" Białołęki kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Białołęka zorganizowało punkt konsultacyjny dla mieszkańców tej części Białołęki.

Przedsięwzięcie ma na celu m.in. realizację założeń programu "Dzielnicowy bliżej nas" poprzez ułatwienie kontaktu mieszkańcom wschodniej części Białołęki z dzielnicowymi, którzy pełnią nadzór w ich rejonie zamieszkania.

Współpracę w tym zakresie podjęli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka, którzy uczestniczą w dyżurach poświęconych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W punkcie konsultacyjnym, w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy ul. Marywilskiej 44c, w każdy wtorek (oprócz świąt), w godz. 16.00-18.00 dyżur pełnią dzielnicowi Rewiru II Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Dzielnicowi udzielają porad w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, przyjmują informacje dot. przemocy w rodzinie, innych zagrożeń, czynów zabronionych oraz ich sprawców (również przy zachowaniu anonimowości). Funkcjonariusze przyjmują również korespondencję adresowaną do Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Osoby planujące prowadzenie pojazdu mogą sprawdzić stan swojej trzeźwości, a kierowcy uzyskać informację dot. ilości punktów karnych i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w tym zakresie.

Dzielnicowi nie przyjmują zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach - w takich przypadkach udzielają wyczerpujących informacji na temat formy i trybu zgłoszenia w komisariacie Policji przy ul. Myśliborskiej 65.

po