Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" - debata społeczna na Pradze Północ

Data publikacji 15.05.2018

,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" - pod takim hasłem w poniedziałek odbyła się debata społeczna na Pradze Północ zorganizowana w ramach rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej". Obecni mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz innych służb, poruszyć nurtujące ich problemy oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. W czasie dyskusji zaprezentowano m.in. aplikację ,,Moja Komenda" i omówiono założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazane na spotkaniu informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

W poniedziałkowej debacie społecznej ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej w ramach rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej" uczestniczył I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Zenon Maćkowiak, Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Maciej Makoś, Przedstawiciele Rady Dzielnicy, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz dzielnicowi.

Debatę rozpoczął moderator, którym była sierż. sztab. Agata Halicka. Przedstawiła ona dokładne założenia spotkań ze społeczeństwem i zaprosiła uczestników do składania wniosków i postulatów w sferze poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnicy.

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Zenon Maćkowiak na wstępie podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu i podkreślił, że debaty społeczne są bardzo ważne w dbaniu o wspólne bezpieczeństwo. Wyjaśnił, że mają one na celu szczególnie diagnozowanie lokalnych problemów społecznych oraz zagrożeń. Wyraził przekonanie, że spotkanie pomoże we wspólnym wypracowaniu metod eliminowania niepożądanych zjawisk i problemów, które każdego z mieszkańców dotykają.

Mł. insp. Zenon Maćkowiak w swojej wypowiedzi odniósł się do wniosków zgłoszonych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznej debaty społecznej oraz omówił działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa we wskazanych przez uczestników rejonach.

Główna część debaty należała do mieszkańców i przedstawicieli administracji, którzy przedstawili swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazywali obszary, w których wymaga ono poprawy. Przedstawiciele służb z uwagą słuchali wszystkich wystąpień uczestników i rzeczowo starali się odpowiadać na zadawane im pytania. Komendant północnopraskiej jednostki zapewnił, że każdy sygnał dotyczący poprawy bezpieczeństwa będzie dokładnie przeanalizowany.

Podczas spotkania policjanci przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Debata była też okazją do przedstawienia założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Zebrani zapoznali się również z niebezpiecznym zjawiskiem tj. oszustwami dokonywanymi na starszych osobach.

Na koniec spotkania uczestnicy debaty mogli także w swoich indywidualnych sprawach zgłosić się do obecnych na spotkaniu dzielnicowych.

AH