Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podsumowali realizację programu ,,Bezpieczne Osiedle"

W poniedziałek w Domu Kultury ,,Świt" na Targówku zorganizowano spotkanie w ramach podsumowania realizacji programu ,,Bezpieczne Osiedle". W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek kom. Piotr Jackowski, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Targówek. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Policji w ubiegłym roku, ale także omówienia bieżących problemów.

Spotkanie podsumowujące realizację programu ,,Bezpieczne Osiedle" odbyło się przy udziale Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek kom. Piotra Jackowskiego, przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kom. Piotr Jackowski zaprezentował strukturę jednostki, podsumował wyniki pracy policjantów w ubiegłym roku oraz przedstawił realizację ważniejszych spraw.

Kom. Piotr Jackowski podkreślił, jak ważna jest współpraca służb z mieszkańcami, w dbaniu o wspólne bezpieczeństwo. Wskazał, że w ubiegłym roku policjanci odbyli prawie 570 spotkań ze społecznością lokalną.

Zastępca Komendanta KP Targówek omówił także sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wymienił zagrożenia, które najczęściej wprowadzane były przez użytkowników oraz działania podejmowane przez Policję po uzyskaniu w ten sposób informacji. Zapewnił, że korzystanie z tego narzędzia jest anonimowe, a zgłoszenia są na bieżąco weryfikowane.

Spotkanie to było również okazją do omówienia bieżących problemów, nurtujących mieszkańców w rejonie zamieszkania lub w miejscu pracy.

po