Aktualności

Bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym

Dzielnicowi z północnopraskiej komendy uczestniczyli w spotkaniu z seniorami, zainicjowanym przez przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga Północ. I tym razem motywem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy. Dużo uwagi poświęcono na wskazanie właściwych zachowań w ruchu drogowym. Zebrani dowiedzieli się również, jak ustrzec się zagrożeń i nie paść ofiarą przestępstwa.

W ubiegły piątek z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było bezpieczeństwo seniorów. W prelekcji uczestniczył Zastępca Burmistrza Dzielnicy, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowi z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przypomniał właściwe zachowanie podczas poruszania się po drodze. Następnie omówił istotne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach ruchu drogowego, w ostatnich latach. Poinformował, że osoby starsze, jak wskazują statystyki, są najczęściej poszkodowaną grupą wśród pieszych, na polskich drogach. Zaprezentowano również film, ukazujący prawdziwe przykłady ludzkich błędów, uczestników ruchu dorgowego, które prowadzą do tragedii.
Kierownik północnopraskiej Delegatury przypomniał zebranym o wciąż aktualnym zagrożeniu, jakim są oszuści wyłudzający pieniądze od osób starszych. Omówił najczęstsze metody działania sprawców (na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”). Ostrzegł, że ofiary tych przestępstw tracą często dorobek całego życia.
Obecnym na spotkaniu seniorom wręczono kalendarze tematyczne, przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przypominające o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, podającymi się za członków rodziny lub przedstawicieli różnych służb i instytucji.
Uczestnicy mogli o nurtujących ich problemach porozmawiać z obecnymi na spotkaniu dzielnicowymi.
Spotkanie wzbogacone było nauką udzielania pierwszej pomocy. Wykład został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Przewodniczący kół seniorów wyrazili chęć kontynuowania tej formuły spotkań, z ich środowiskiem.
Źródło: Materiały Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga Północ.
po