Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI

Data publikacji 27.07.2021

Tegoroczne Święto Policji, obchodzone w 102 rocznicę powołania Policji Państwowej to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów i podziękowań dla policjantów.

Punktualnie o godzinie 13:00 w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI rozpoczęła się uroczystość 102 rocznicy powstania Policji Państwowej. Zgodnie z ceremoniałem dowódca uroczystości nadkom. Paweł Trzcinka złożył meldunek Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VI insp.Hubertowi Białogrodzkiemu. W zbiórce uczestniczyła kadra kierownicza oraz goście, doradcy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako pierwszy, głos zabrał gospodarz uroczystości inspektor Hubert Białogrodzki, który pogratulował awansu wszystkim wyróżnionym policjantkom i policjantom, a także złożył im serdeczne życzenia z okazji Święta Policji i podziękował za pełną zaangażowania i poświęcenia codzienną służbę. Komendant północnopraskich funkcjonariuszy podziękował również rodzinom i ich najbliższym, życząc dużo zrozumienia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI nadkom. Tomasz Tabor otrzymał akt mianowania na wyższy stopień policyjny - podinspektora.

Po odczytaniu rozkazów personalnych Komendant Rejonowy wraz z Zastępcami wręczyli funkcjonariuszom nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Wyróżnionym i mianowanym na wyższe stopnie gratulujemy!

mł. asp. Irmina Sulich