Aktualności

Podziękowania dla policjantów z wydziału nieletnich

Data publikacji 23.02.2021

Na ręce Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI wpłynęły podziękowania z firmy ochroniarskiej. Autorzy listu wyrazili w nich swą wdzięczność i słowa uznania dla policjantów z wydziału nieletnich za duże zaangażowanie podczas dbania o bezpieczeństwo i porządek na terenie galerii.

Kilka dni temu insp. Hubert Białogrodzki Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI otrzymał podziękowania od pracowników firmy ochroniarskiej jednej z galerii. W liście skierowanym do szefa policjantów, wyrazili swoją wdzięczność za zaangażowanie i pomoc jaką otrzymali od policjantów z wydziału nieletnich i patologii. Autorzy listu podziękowali w nim za profesjonalizm i skuteczność, które przyczyniły się do poprawy bepieczeństwa.

Pomoc innym ludziom i zaangażowanie w służbę wpisane są w zawód i działania każdego policjanta, jednak satysfakcję przynosi fakt, że znajdują one uznanie wśród społeczeństwa.

"Szanowny Panie Komendancie,
Chciałbym na Pańskie ręce złożyć podziękowanie i ogromne słowa uznania za profesjonalizm i fachowość  w sprawach realizowanych na terenie Galerii *** przez podległych Panu Komendantowi policjantów Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Szczególne słowa kieruję pod adresem Pana podkom. ***** oraz asp. szt. ****, którzy mając na względzie bezpieczeństwo i porządek wśród osób odwiedzających Galerię *** niezwykle trafnie i skutecznie podejmują działania ukierunkowane na przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co w wymierny sposób przekłada się na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i Galerii ***, a także eliminacji wszelkich patologii.
Policjanci, o których mowa wspólnie z pracownikami ochrony obiektu podejmując szereg działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom (w tym epidemicznym) w niezwykle widoczny i skuteczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Tego typu profesjonalny charakter służby pozwolił na zatrzymanie wielu sprawców pobić, niszczenia mienia oraz innych czynów zabronionych.
Dzięki temu nasi klienci czują się bezpieczniej, a my serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc".
 

mł. asp. Irmina Sulich